Swerex Kennel Ideologi

Swerex Kennel ©

Anno 2003

Boxer Kennel för bruks och tjänst

Boxer Kennel for working dogs and K-9

Swerex Kennel ideologi

 

Det centrala i Swerex Kennel ideologi är att utveckla boxerns egenskaper som bruks- och tjänstehund. I dag är det inte lätt att hitta friska och i tjänstesammanhang fungerande boxrar.

 

Idealhunden för mig är en hund, som:

 

 • är öppen och tillgänglig,
 • är måttligt hård (belastningsbar under arbete),
 • är livlig,
 • har måttlig skärpa,
 • har måttlig försvarslust,
 • har goda nerver (nervfast),
 • har stor kamplust (bytesdrift) och stor social kamplust,
 • har mycket stor dådkraft.

 

För mig är det viktigt att vara självkritisk gentemot Swerex Kennels eget avelsmaterial och ständigt söka efter bättre avelsmaterial.

Därför är det viktigt för Swerex Kennel att ha aktiva valpköpare, som genom sitt aktiva hundägarliv kan hjälpa mig att utvärdera Swerex avelsarbete.

 

Det är viktigt att de hundar som Swerex Kennel använder i avelsarbetet har testats, utbildats och/eller tävlats med. Även själva dressyrprocessen är en god metod att utvärdera hundens egenskaper.

Det är självklart att de hundar som används i Swerex avelsarbete ska vara friska.

Att en hund enbart har s.k. "kända" linjer och är i ropet bland uppfödare för stunden, är inte i sig nog för att jag ska använda hunden i aveln. Det krävs mycket mer än så.

Avelsarbetet baseras inte heller på meriter, som inte kan nerärvas.

Avelsarbetet baseras på för hunden genetiskt nerärvbara egenskaper.

Det viktigaste i aveln är hundars mentalitet, sundhet och bruksbarhet.

Avelsarbetet pågår hela tiden genom att jag håller mig ajour vilka hundar, som finns tillgängliga i Sverige och utanför Sverige. Detta arbete pågår även nu trots att kenneln är vilande. Jag håller listor över hanar och tikar, som motsvarar det jag söker.

Från dessa listor väljer jag ut de individer som utmärker sig. Därefter granskar jag närmare enskilda utvalda individer.

Jag granskar kullen den utvalda individen tillhör. Jag granskar föräldradjuren.

Jag granskar eventuella kombinationer, som gjorts och utfallet av dessa.

Jag inhämtar second-opinion från erfarna uppfödare.

 

Innan en hund används i Swerex avel undersöker jag hundens bakomliggande linjer.

Jag bakspårar och lägger bokstavligen genetiskkarta, så lång tillbaka i tiden det går.

Det är ett mycket tidskrävande, men viktigt arbete.

 

Jag granskar vilka sjukdomar vilka kombinationer har gett, vad som är ärftligt och vad som inte är ärftligt samt hur olika avkommor, i olika kombintioner, har fungerat i bruks- och i tjänstesammanhang.

Här är det åter viktigt att se vad som är nerärvbart och vad som inte är nerärvbart.

En bra förare kan göra under med en medelmåttig hund. Därför kan man inte endast titta på vad en hund i kullen åstadkommit i bruks- eller tjänstesammanhang.

 

Till sist besöker jag de tilltänkta föräldradjuren och ser hur de är och inte endast hur deras släktingar de härstammar ifrån har varit.

Ofta filmar jag de olika tilltänkta föräldradjurens sätt att vara och hur de agerar i för Swerex avel centralt bruksarbete. Därefter tar jag ett beslut om kombination.

 

Genetik är komplicerat och det går inte alltid att förutspå alla eventualiteter, men målet med en grundlig genetisk genomgång är att minska riskerna för eventuella eventualiteter.

 

Blodslinjer är som årgångsvin. Varje kennel utvecklar sin blodslinje. Vad vilken kennel har inriktat sig på bör du som valpköpare ta reda på.

Att utveckla en linje tar tid. Det händer inte med en eller två kullar. Se endast på de äldsta kennlarna, som i decennier hållit på att ta fram sin blodslinje med både mot- och medgångar.

Vissa boxerkennlar har riktat sin blodslinje mot att få fram renodlade familjejhundar, andra har riktat in sig mot utställning, åter andra mot bruks och utställning, några få är inriktade endast mot att få fram bruksboxrar. Swerex tordes vara den enda boxerkennel som från 2018 riktar sig på att ta fram bruks- och tjänsteboxrar. Med inriktning på det sist nämnda.

 

Swerex avelsarbete är småskaligt och Swerex Kennel kommer alltid att ha få kullar.

Jag lägger istället mycket tid på hög avelskvalité och på att hjälpa samt stötta Swerex valpköpare.

Jag tror inte på att en uppfödarens ansvar slutar när valpen är levererad. Tvärtom.

På Swerex Kennel får du som valpköpare alltid hjälp under hundens hela livstid, men för att kunna få hjälp måste du hålla mig informerad om det som sker i Swerex hundens liv. Jag tror nämligen på eget ansvar. Håller du mig informerad och ber om min hjälp, så får du med 100% säkerhet min hjälp. Är det mot allt förmodan något jag inte kan lösa tar jag in kunniga K9-instruktörer, som löser sakfrågan med 100% säkerhet.

Ingen Swerex hundägare, som bett om min hjälp med sin Swerex hund, kommer att stå utan lösning.

 

Jag upplever att Swerex Kennel ideologi gett Swerex Kennel ett positivt gensvar från boxerintresserade i Sverige och i utlandet. Detta gensvar har resulterat i en stor efterfråga på att få köpa en Swerex valp.

Swerex A-kull hade 11 intresserade valpköpare per varje tillgänglig valp. A-kullen hade 3 valpar. Många av de intresserade valpköparna hade bruksmeriter bakom sig.

De som inte kunde få en Swerex valp från Swerex A-kull, anmälde sitt intresse för en valp ur Swerex B-kull. Swerex B-kull hade 13 intresserade valpköpare per varje tillgänglig valp. B-kullen hade 6 valpar.

 

Swerex C-kull kommer tidigast 2018.

 

När Swerex åter drar igång sitt avelsarbete, så kommer det starta från grunden.

Detta då de kullar som Swerex haft är idag i hundhimlen.

 

När Swerex åter drar igång sitt avelsarbete är inriktningen fortsatt mot bruks- och tjänst. Med inriktning mot det sist nämnda.

 

C-kullen kommer till skillnad från A- och B-kullen riktas mer mot att vara allroundhundar inom bruks- och tjänst, vilket inkl. att de ska vara lämpliga för skyddsarbete.

 • Målet är att föda fram rejäla boxrar, som mentalt tål det arbete de är tänkta för;

 

 • Målet är att föda fram rejäla boxrar, som fysiskt tål det arbete de är tänkta för;

 

 • Målet är att föda fram boxrar, som har fullt fast bett, som behövs i bruks- och särskilt i tjänstesammanhang.

 

Ringside's Dodge "Grimmy" är ett gott exempel på att en boxer kan ha ett boxer-bett och ändå bita med full mun utan fördröjning, men få boxrar har detta.

Grimmy tordes vara den enda boxern, som bitit genom en svenskärm och lämnat blåmärken på figurantens arm. Detta visar att boxrar kan bita i skyddsarbete.

De flesta boxrar biter dock med främre delen av munnen och vissa har därtill en fördröjning (s k "darr"). Allt detta går att arbeta bort (modifiera), men det är enklare om hunden födds utan allt detta;

 

 • Målet är att föra rasen boxer till den grund den kommer ifrån, där boxern alltid har varit: bruks-, militär-, polis- och väktarhund.

 

"Rejäla hundar kräver rejäla förare", brukar det heta.

P.g.a. att boxer bl.a. bland tjänstemän i Sverige fått ett dåligt rykte, så är det möjligt att lämpliga förare inte hittas i Sverige.

De Swerex hundar som inte hittar en lämplig köpare i Sverige, kommer att säljas utomlands där boxrar i högre grad används, som ex. militär- och polishundar;

 

 • Trots att Swerex avel från C-kull riktas mot att ta fram s k rejäla hundar, så kommer Swerex hundar förbli lämpliga familjehundar i barnfamiljer.

 

 • Målet är att visa skeptiker inom svenska bruks- och tjänstevärlden, att boxer inte behöver förbli en av många brukshundraser, som förstörts genom åren och endast blivit utställningshundar.

 

Jämför SM i Svenskskydd där en boxer deltar och där andra brukshundraser deltar, så förstår du vad jag menar. Just det, det finns inga boxrar som deltar i Svenskskydd. Inom IPO är det samma sak (se video nedan). Planskyddet på

ATIBOX IPO VM för boxrar är på en lägre nivå än motsvarande tävling för andra brukshundraser.

Jag har med egna ögon sett på individnivå, att det inte behöver vara så bland boxrar. Nu gäller det att få det på kullnivå, kull efter kull, år efter år.

 

 

Tack för ert förtroende och gensvar.

 

Petrus Toxy

 

/ Petrus Toxy

Swerex Kennel

 

 

 

 

 

Bildtext: I videon blandas bilder från IPO och Svenskskydd. OBS Detta är inte tjänsteskydd, utan planskydd.

Rasen boxer har i Sverige sedan 1960-talet förpassats till ladgårdsserien inom skydd (IPO fanns inte då). Inom Svensk skydd existerar inte rasen boxer. Inom IPO tävlar boxer inom sin ras, vilket drar ner konkurrensen och kvalitén.

 

Det behöver inte vara så.

Jill Mellströms import Orfalou des Brysérès du Born "Orfalo" hade lika bra angrepp, som schäfrar och mallar har inom IPO III och från högre Svensk skydd, men han saknade en förare som kunde ta honom dit.

Ringside's Dodge "Grimmy" var och är en av få boxrar, som i tjänsteskydd bitit med fullmun "genom " en svenskärm; En skyddsärm som boxrar påstås inte ens kunna bita i.

 

Det är också en myt att en boxer inte kan arbeta i munkorg.

Både Grimmy och Jipotimas Phantom of the Opera "Fanta" hade lärts att arbeta i munkorg. Båda hundarna hade måttbeställda munkorgar för att inte trycka fel vid angrepp och avvärjande.

 

Swerex mål är att ta upp konkurrensen med de bästa skyddshundarna i Sverige. Det är ett långsiktigt arbete.

Rasen boxer behöver vidare återfå sitt rykte om att vara en mycket bra allround bruks- och tjänstehund, inom samtliga bruksgrenar och tjänstehundinriktningar.

Sverige behöver fler tjänstehundar (individer). Schäfer och Malinois räcker inte till att mätta behovet.

 

Inser att Swerex mål är kontroversiellt hos vissa inom Svenska Boxerklubben.

På samma sätt som IPO var kontroversiellt när jag (Petrus Toxy, på den tiden Petri Tahvanainen) och Jill Mellström gick i bräschen för det.

Idag, 15 år senare, är IPO inte lika kontroversiellt, utan har vuxit kraftigt inom Svenska Boxerklubben och är idag allmänt accepterad.

Tror således att vi kan föra boxern tillbaka till att vara den allround brukshund och tjänstehund, som klarar av samtliga bruksgrenar och tjänstehundinriktningar, som den en gång var.

 

/ Petrus Toxy

Swerex Kennel

Bildtext: L-test KORAD Jipotimas Phantom of the Opera "Fanta".

 

Foto: Petrus Toxy.

All rights reserved.

Bildtext: L-test KORAD Ringsides Dodge "Grimmy".

 

Foto: Petrus Toxy.

All rights reserved.

Bildtext: Jämförelsen med videon ovan handlar inte om individer, som medverkar i dessa videon. Utan videon visar skillnaden i bredare skala. Du kan ta valfri video från ATIBOX och se samma skillnad mellan olika bruksraser.

En skillnad som p g a aveln blivit bredare för varje decennium sedan 1960-talet.

Även andra bruksraser har drabbats negativt av en avel, som riktats från bruks och tjänst, men bland dessa raser går det fortfarande i högre grad hitta lämpliga tjänstehundar än det går att göra inom rasen boxer. Stoppas inte denna utveckling så kommer rasen boxer förpassas till historieböckerna, som lämplig allround brukshund och tjänstehund, som klarar av samtliga bruksgrenar och tjänstehundinriktningar.

 

/ Petrus Toxy

Swerex Kennel

Swerex Kennel © 2003 Copyright. All rights are reserved